پلن های مشاوره
به صرفه
مشاوره تلفنی
از 50,000 تومان
time-circle-cronometer پاسخ‌دهی کمتر‌‌ از 1 ساعت
time-circle-img مدت زمان گفتگو 15 دقیقه
مشاوره متنی
از 200,000 تومان
time-circle-cronometer پاسخ‌دهی کمتر‌‌ از 56 دقیقه
end-plan-img پایان توافقی گفتگو
تضمین بازگشت 100% وجه
تضمین بازگشت 100% وجه

در صورت نارضایتی از مشاوره، هزینه شما پس از بررسی به طور .کامل بازگردانده میشود

درباره من

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره رتبه هشت کنکور دکتری روانشناسی